Dosen Pengajar

STAF PENGAJAR JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

 1. Dr. Winarto, M.Pd

 2. M. Shofi Mubarok, M.Pd

 3. Ujang Khiyarusoleh, M.Pd.

 4. Muh. Luqman Arifin, L.c, M.A

 5. Umi Chabibatus Zahro, M.Pd.I

 6. Adnan Yusufi, M.Pd.I

 7. Aqib Ardiyansah, M,Si

 8. Yuni Suprapto, M.Pd

 9. Anwar Ardani, M.Pd

 10. Noviea Varahdilah Sandi, M.Sn.

 11. Dyah Ayu Retnoningsih, M.Pd